.

Przewiń myszką, aby powiększyć lub pomniejszyć

Nanomax do Piekarników Kominków i Grilla 1l

Cena:

21,00 zł
Netto
Ilość

Zastosowanie
Profesjonalny preparat do czyszczenia grilli, kominków, piekarników, wędzarni itp. Rozpuszcza tłuszcz, spieczone resztki potraw i zabrudzenia.

Sposób użycia

Na zimna powierzchnię nanieść niewielką ilość preparatu, rozprowadzić, pozostawić na 3-5 minut, następnie zetrzeć i spłukać wodą. Przed użyciem wstrząsnąć. Nie stosować na aluminium, miedź, powierzchnie malowane i lakierowane.

Zaleca się wykonanie próby w mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.

Skład
Niejonowe środki powierzchniowo czynne (mniej niż 5%), fosfoniany (mniej niż 5%). Zawiera wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.
UWAGA! Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem.
Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku połknięcia wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą lub włosami natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się /lekarzem. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut.

Producent oraz sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia produktów.

Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 200 zł


Karta techniczna piec | piekarnik | grill

999310

PRODUKTY POWIĄZANE

Zobacz również poniższe produkty!