Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”.
 

„Stworzenie innowacyjnego i ekologicznego centrum obsługi sprzętu cateringowego”,
 


Wartość projektu: 714 390,00PLN
Wartość dofinansowania: 285 756,00PLN
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr umowy: UDA-RPSL.03.02.00-24-0142/16-01




Dokumenty do pobrania

01_01_2017-Zmywarka-tunelowa.pdf

02_01_17-System-odwróconej-osmozy.pdf

03_01_2017-Maszyny-do-polerowania-i-dezynfekcji.pdf

04_01_2017-Maszyny-do-czyszczenia-ultradźwiękami.pdf

05_01_2017-Kompletne-zestawy-transportowe.pdf

06_01_2017-Maszyny-do-renowacji-sztućców.pdf

07_01_2017-Maszyna-do-liczenia-sztućców.pdf

08_01_2017-Promocja-outdoor.pdf